Чувари пламена (ПДФ)

ЧУВАРИ ПЛАМЕНА – Драган Главашић (ПДФ)

Космотеизам триологија (ПДФ)

КОСМОТЕИЗАМ ТРИОЛОГИЈА – Вилијем Л. Пирс (ПДФ)

Вечна религија природе (ПДФ)

ВЕЧНА РЕЛИГИЈА ПРИРОДЕ – Бен Класен (ПДФ)